HELDERHEID EN HANDELINGSPERSPECTIEF BIJ COMPLEXE OVERHEIDS VRAAGSTUKKEN

Q&A Publiek

Het functioneren van de overheid gaat ons allemaal aan. Zij vormt een van de fundamenten waarop onze samenleving draait. Mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare publieke sector die kwaliteit biedt. Wij helpen publieke organisaties dit waar te maken.

Wij zijn sterk in het ontrafelen van complexiteit en maken de essentie bespreekbaar. Dit doen we met een scherpe blik, door te luisteren en goed door te vragen. Wij brengen de juiste mensen bij elkaar en schrikken niet van onzekerheid en dilemma’s. Oplossingen formuleren we in duidelijke taal. Het resultaat is helderheid in de opgave en handelingsperspectief voor de opdrachtgever.

Wat we doen

Strategisch (organisatie)advies

  • ontrafelen en ordenen van complexe vraagstukken
  • ondersteuning op besluitvorming
  • onderzoek naar uitvoerbaarheid beleidsvoornemens

 

Interim management

  • kwartiermaken
  • projecten/organisaties opstarten
  • doorstarten van vastgelopen projecten
  • opdrachtgevende rollen

 

Over Q&A Publiek

Quirien en Arne zijn Q&A Publiek. Wij versterken elkaars vakmanschap, voelen ons thuis in maatschappelijke dilemma’s en delen een liefde voor kwaliteit. Wij kennen de weg in de publieke sector, in het bijzonder in het sociaal domein. Daarbij richten we ons op de uitvoeringspraktijk.

Quirien is expert sociaal domein met een stevige zorginhoudelijke achtergrond. Een bestuurskundige met een brede ervaring in samenwerkingsvraagstukken tussen zorg, overheid en maatschappelijk middenveld. Quirien is analytisch, creatief en pragmatisch.

 

Arne is deskundig in strategische en bestuurlijke vraagstukken. Hij is opgeleid als jurist en heeft als adviseur ruime ervaring opgedaan bij ministeries, uitvoeringsorganisaties en VNG. Arne brengt rust en scherpte en beschikt over een goede pen.

 

Referenties

Contact