Initiatie Stuurgroep aansluiting jeugd- en volwassenhulpverlening – Amsterdam

De samenwerking tussen de jeugd- en volwassen-hulpverlening in het sociaal domein heeft prioriteit in Amsterdam. Omdat er op verschillende plekken diverse initiatieven en werkgroepen liepen, is eind 2022 besloten om hiervoor een aparte stuurgroep in het leven te roepen, zodat vanuit één platform gestuurd kan worden op de inhoudelijke samenhang en doorontwikkeling van dit thema.

Wij zijn gevraagd om de oprichting van deze stuurgroep te begeleiden en ondersteuning te bieden in het opstarten. De stuurgroep is inmiddels actief en op dit moment zijn we bezig om een gezamenlijke, geprioriteerde werkagenda voor deze stuurgroep op te stellen.

Looptijd: november 2022 – nu