HELDERHEID EN HANDELINGSPERSPECTIEF BIJ COMPLEXE UITVOERINGSVRAAGSTUKKEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN

De uitvoering centraal

Onze ambitie

Het functioneren van de overheid vormt een van de fundamenten waarop onze samenleving draait. Mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare publieke sector die kwaliteit biedt. Het is onze ambitie hier een bijdrage aan te leveren.

We stellen de uitvoeringspraktijk hierbij centraal. De vertaling van beleid naar een passende uitvoering blijkt vaak een ingewikkelde opgave. De verantwoordelijkheid voor een goed resultaat ligt op verschillende tafels, waarbij belangen en inhoudelijke overwegingen uiteen lopen. Bestaande uitvoeringsprocessen en informatievoorziening vormen bovendien een complex geheel. Het vraagt een doortastende aanpak om hier met betrokken partijen de juiste oplossingsrichting in te vinden.

 

Onze aanpak

Wij zijn sterk in het organiseren van een proces waarbinnen complexiteit ontrafeld wordt en de essentie bloot komt te liggen. Dit doen we door de juiste mensen bij elkaar te brengen, goed te luisteren en met scherpte door te vragen. We ondersteunen daarbij in het hanteerbaar maken van onzekerheid en dilemma’s.

In de zoektocht naar gedragen oplossingen is de inhoud altijd leidend. De uitkomsten verwoorden we in duidelijke taal. Het resultaat is helderheid in de opgave en handelingsperspectief voor de opdrachtgever.

Wat we bieden

​Wij kennen de weg in de publieke sector en richten ons in het bijzonder op de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein. We combineren inzicht in strategische en politiek-bestuurlijke processen met kennis over (zorg)inhoud, procesinrichting en informatievoorziening. Het overzien en verbinden van deze perspectieven vormt de kern van onze werkwijze.

 

Strategisch (organisatie)advies

  • het ondersteunen bij de vertaalslag van beleidsvoornemens naar een passende uitvoering
  • het ondersteunen van de zoektocht naar handelingsperspectief in complexe uitvoeringsvraagstukken
  • het ondersteunen op besluitvorming

 

Interim management

  • kwartiermaken
  • opstarten van projecten/trajecten
  • doorstart geven aan vastgelopen projecten

Over ons

Quirien en Arne zijn Q&A Publiek. Wij versterken elkaars vakmanschap, voelen ons thuis in maatschappelijke dilemma’s en delen een liefde voor kwaliteit.

We werken graag gezamenlijk aan vraagstukken, maar zijn ook beschikbaar voor individuele opdrachten. In beide gevallen maken we gebruik van elkaars denkkracht en reflectievermogen. Daarnaast opereren we vanuit een breed netwerk van vakbekwame professionals. We kunnen snel aanvullende expertise organiseren of een breder team samenstellen.

Arne de Jong

Arne is deskundig in strategische en bestuurlijke vraagstukken. Hij is opgeleid als jurist en heeft als adviseur ruime ervaring opgedaan bij ministeries, uitvoeringsorganisaties en VNG. Arne brengt rust en scherpte en beschikt over een goede pen. Een verbindende rol tussen strategie en uitvoering of verschillende partijen ligt hem bijzonder goed. 

Quirien Houweling

Quirien is expert sociaal domein met gevoel voor zorginhoud. Een bestuurskundige met een brede ervaring in samenwerkings- vraagstukken tussen zorg, overheid en maatschappelijk middenveld. Quirien is analytisch, creatief en pragmatisch en is sterk op de samenhang tussen beleid en uitvoering.

Opdrachten

Bekijk onze meest recente opdrachten via onderstaande link.

 

Contact