Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders (Jeugd, Wmo) om de administratieve lasten in het sociaal domein structureel te verminderen. i-Sociaal Domein is een initiatief van: Actiz, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

In 2018 hebben wij het Ketenbureau mede opgericht en ingericht (o.a. door afspraken te maken en die vast te leggen in een inrichtingsplan, samenwerkingsovereenkomst en een inhoudelijke werkagenda). In de navolgende jaren hebben we de stuurgroep i-SD ondersteund en geadviseerd over de strategische koers. Een van de strategische speerpunten van het Ketenbureau is het Taakgericht Werken. Om hier een impuls aan te geven hebben we (onder aansturing van een begeleidingscommissie) samen met KPMG de handreiking Taakgericht Werken opgesteld. In 2020 hebben we het initiatief gestart om contracten in de Jeugdhulp te standaardiseren (daarna door het Ketenbureau succesvol gerealiseerd).

 

Looptijd: 2018-2021

Zie i-sociaaldomein.nl

Zie ook Handreiking Taakgericht