Advisering Taakgericht werken Jeugd – Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is met het inkopen van jeugdhulp met een taakgerichte bekostiging een nieuwe weg in geslagen. De wens van de gemeente is om veel meer in partnerschap samen te werken om zo gezamenlijk met haar uitvoerend partners de ondersteuning integraal en gezinsgericht vanuit vier gebieden in de stad te ontwikkelen.

Wij hebben de gemeente geadviseerd op facetten zoals de gezamenlijke overlegstructuur, het gezamenlijk doorleven van partnerschap, het neerzetten van de interne organisatie en de invulling van belangrijke randvoorwaarden (zoals monitoring) van taakgericht werken. Hierbij hebben we de praktijkervaringen betrokken van andere gemeenten die deze weg al eerder bewandeld hebben.

Looptijd :  juni – september 2023