Kwartiermaken Jeugd- en gezinsteam in Heusden

In Heusden hebben we als kwartiermakers geholpen met het opzetten van een sterk lokaal Jeugd en Gezinsteam, dat zorg en ondersteuning biedt die gericht is op het gezin en haar leefomgeving in plaats van alleen het kind. Het team werkt hierin nauw samen met huisartsen, onderwijs en voorliggend veld en heeft zelf 2elijns specialistische kennis beschikbaar. Het Jeugd en Gezinsteam betreft een samenwerking tussen de gemeente Heusden, Sterk Huis, MEEVivenz en de GGD.

Wij hebben allereerst de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente en de uitvoerend partners begeleid, wat heeft geleid tot een gezamenlijke visie, leidende principes en heldere (samenwerkings)afspraken. Vervolgens zijn we samen met deze partijen het team en de nieuwe manier van werken gaan opbouwen. Tot slot hebben we de gemeente geholpen om de samenwerking formeel te bezegelen (subsidie verstrekking). Er staat nu een ingewerkt team van jeugdprofessionals dat in toenemende mate gezinnen in hun eigen omgeving kan helpen en alle verzoeken jeugd- en gezinshulp via de huisartsen zelf oppakt.

 

Looptijd: oktober 2021 – januari 2023

Voor meer informatie over het Jeugd- en gezinsteam zie hier.

Zie ook bericht op linkedin