Ontwikkelagenda Jeugd – Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in het voorjaar van 2022 samen met hun partners in jeugdstelsel (specialistische jeugdhulpaanbieders, cliëntvertegenwoordiging, ouder-kind teams, huisartsen, gecertificeerde instellingen) de Ontwikkelagenda Jeugd Amsterdam-DUO opgesteld. Deze agenda beschrijft hoe zij de komende jaren in partnerschap de hulp aan kinderen en gezinnen willen verbeteren. Wij hebben dit traject begeleid en de pen gevoerd. Daarnaast hebben we gezamenlijk gebouwd aan een overlegstructuur (stuurgroepen en werkgroepen) waarin alle (lokale) initiatieven in samenhang bij elkaar komen zodat er vanuit het collectief van gemeenten en partners gezamenlijk gestuurd kan worden op de uitvoering van de Ontwikkelagenda.

Deze manier van gezamenlijke sturing en intensieve samenwerking met de partners is een wezenlijke verandering ten opzichte van hoe het voorheen ging in Amsterdam. Dit soort grote veranderingen kosten tijd en vragen veel inzet van de partners. Momenteel ondersteunen wij deze overlegstructuur en de uitvoering van de Ontwikkelagenda Jeugd.

 

Looptijd: februari 2022 – juni 2023

Zie dit interview met betrokkenen voor meer informatie