Taakgericht werken hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam

In de regio Amsterdam hebben we een collectief van gemeenten (Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) en een collectief van 10 zorgaanbieders (hoog specialistische jeugdzorg) begeleid bij het in partnerschap oplossen van diverse inhoudelijke en financiële vraagstukken die zij tegenkomen in hun ontwikkeling van taakgericht werken. Zo hebben we de gemeenten en zorgaanbieders in een intensief proces begeleid om gezamenlijk afspraken te maken over de lumpsum verdeling (zowel voor 2022 als voor 2023). Dit proces legde in ieder geval bloot dat in partnerschap samenwerken een significante gezamenlijke inzet vraagt en dat partijen hierin nog volop aan het leren waren. Dit hebben we vastgelegd in een ‘(financieel) raamwerk voor het taakgericht werken’ (een set aan afspraken en geleerde lessen aan de hand waarvan partijen hun samenwerkingsproces verder vorm kunnen geven).

 

Looptijd: december 2021 – december 2022

Zie dit interview met betrokkenen voor meer informatie