Gebiedsagenda Transformatie Sociaal Domein – Regio Hart van Brabant

De komende jaren staan de deelnemende gemeenten binnen Hart van Brabant, samen met de uitvoerend partners, voor de opgave om de ondersteuning voor hun inwoners integraal, dichtbij en gebiedsgericht te organiseren. Deze beweging is in 2020 al met de nieuwe inkoop (grotendeels taakgericht) ingezet en wordt nog eens versterkt door diverse landelijke ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd.

Met de Gebiedsagenda Transformatie Sociaal Domein zet de regio een belangrijke vervolgstap in deze transformatie. Het document biedt overzicht en geeft inzicht in de gezamenlijke uitvoerings- en ontwikkelopgaven en de afspraken die hierover gemaakt zijn in het kader van de nieuwe inkoop. Daarnaast beschrijft het een aantal landelijke ontwikkelingen die een rechtstreeks effect hebben op de wijze waarop gemeenten binnen de regio Hart van Brabant het sociaal domein organiseren. Het doel is om op basis van de gebiedsagenda gezamenlijk en in partnerschap met de aanbieders te komen tot concrete werkafspraken per gebied/gemeente.

Wij hebben – in nauwe samenwerking met het programmateam – de gebiedsagenda opgesteld. Als onderdeel hiervan hebben we per gemeente (op hoofdlijn) in beeld gebracht hoe het staat met de implementatie van de inkoopafspraken, de impact op ontwikkelingen in de toegangen en het voorliggend veld en de ambities die men heeft als het gaat om het gebiedsgericht werken en organiseren.

Looptijd: juli-december 2023