Advisering Taakgericht werken Jeugd – Gemeente Den Haag

Advisering Taakgericht werken Jeugd – Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is met het inkopen van jeugdhulp met een taakgerichte bekostiging een nieuwe weg in geslagen. De wens van de gemeente is om veel meer in partnerschap samen te werken om zo gezamenlijk met haar uitvoerend partners de ondersteuning integraal en...
Ontwikkelagenda Jeugd – Amsterdam

Ontwikkelagenda Jeugd – Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in het voorjaar van 2022 samen met hun partners in jeugdstelsel (specialistische jeugdhulpaanbieders, cliëntvertegenwoordiging, ouder-kind teams, huisartsen, gecertificeerde instellingen) de...
Kwartiermaken Jeugd- en gezinsteam in Heusden

Kwartiermaken Jeugd- en gezinsteam in Heusden

In Heusden hebben we als kwartiermakers geholpen met het opzetten van een sterk lokaal Jeugd en Gezinsteam, dat zorg en ondersteuning biedt die gericht is op het gezin en haar leefomgeving in plaats van alleen het kind. Het team werkt hierin nauw samen met huisartsen,...
Taakgericht werken hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam

Taakgericht werken hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam

In de regio Amsterdam hebben we een collectief van gemeenten (Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) en een collectief van 10 zorgaanbieders (hoog specialistische jeugdzorg) begeleid bij het in partnerschap oplossen van diverse inhoudelijke en financiële...